Sản phẩm Tiêu biểu

Vữa neo móc, định vị

Vữa neo móc, định vị gồm nhiều loại vữa neo mốc (cả vữa kết dính gốc epoxy lẫn vữa gốc xi măng) được ứng dụng trong bê tông, gia cường các thanh thép, neo mốc trong nhiều điều kiện khác nhau.