Sản phẩm Tiêu biểu

Vữa rót không co ngót

Máy móc và thiết bị được bố trí với dung sai chính xác hoặc yêu cầu có bệ máy không thể được lắp đặt trực tiếp vào bề mặt bê tông hoàn thiện. Bề mặt bê tông và bệ máy không đồng đều dẫn đến sự khó khăn trong điều chỉnh máy móc và tập trung tải trọng. Vữa Sika gốc epoxy và xi măng được sử dụng để làm đầy các khoảng trống giữa bệ máy và móng, và chuyền tải trọng từ máy xuống móng.

Vữa rót: Các loại vữa được thiết kế phù hợp cho nhiều loại ứng dụng như: lắp đặt bệ máy, lấp đầy các khoảng trống, bảo dưỡng đường xá (lắp đặt miệng cống, lát gạch, lát đá lề đường , …), vữa rót cáp ứng suất trước, lắp đặt đường ray, …

Vữa neo mốc/định vị: gồm nhiều loại vữa neo mốc (cả vữa kết dính gốc epoxy lẫn vữa gốc xi măng) được ứng dụng trong bê tông, gia cường các thanh thép, neo mốc trong nhiều điều kiện khác nhau.